Östra tullgränd 7
Strandgatan 36
Tunnbindaregatan 10
Södra Murgatan 6
Norra Kyrkogatan 16